Kedudukan & Fungsi

Kedudukan dan Fungsi

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Palangka Raya adalah unsur pelaksanaan akademik di bawah Rektor yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Universitas Palangka Raya di bidang pengabdian kepada masyarakat. LPKM-UNPAR Rektor, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Lembaga. LPKM-UNPAR membawahi 10 (sepuluh) Pusat Pengabdian. Pusat-pusat pengabdian tersebut terdiri dari tenaga ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok bidang ilmu. Pusat-pusat pengabdian dipimpin oleh seorang tenaga akademik senior yang mampu menjabarkan visi dan misi LPKM-UNPAR kepada masyarakat.

LPKM-UNPAR sebagai unsur pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, berfungsi mengusahakan, mengkoordinasikan, memantau, menilai, dan mendokumentasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Civitas Akademika.